Quan hệ Cổ đông

CBTT: Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu CTCP Sài Gòn Hỏa xa

Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu CTCP Sài Gòn Hỏa xa
Cổ phiếu CTCP Sài Gòn Hỏa xa sẽ hủy đăng ký giao dịch vào ngày 03/11/2023.

Xem file tại đây.

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná