Quan hệ Cổ đông

CBTT: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lần 3

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lần 3
Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lần 3:
- Thời gian: 9h00’ ngày 07/9/2023.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty, 275C Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
- Nội dung họp: Vẫn giữ nguyên nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lần 1.   
- Tài liệu họp: Được được đăng tải trên mục “Quan hệ cổ đông” của website Công ty tại địa chỉ: http://saigonhoaxa.com.vn/?/investors.html

Tải file tại đây:

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná