Quan hệ Cổ đông

CBTT: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023

Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023
CTCP Sài Gòn Hỏa xa đã ký hợp đồng số HDKT.1.2309.073-KT ngày 10/10/2023 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023.

Xem file tại đây.

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná