Quan hệ Cổ đông

CBTT: Thay đổi Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Giám đốc Kinh doanh

Thay đổi nhân sự cấp cao
Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa thay đổi các nhân sự sau:
- Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật.
- Tổng giám đốc.
- Giám đốc Kinh doanh.

Chi tiết vui lòng xem file tại đây

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná