Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:


Website saigonhoaxa.com.vn không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà thu thập bao gồm:
+ Họ và tên
+ Nơi công tác:
+ Địa chỉ:
+ Điện thoại:
+ Fax:
+ Email:
+ Lĩnh vực quan tâm:
Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ:
+ Tên sản phẩm/dịch vụ
+ Số lượng /Yêu cầu khác:
+ Thời gian giao nhận/đặt dịch vụ,…


2. Phạm vi sử dụng thông tin:


Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được www.saigonhoaxa.com.vn sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:
– Hỗ trợ khách hàng
– Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ.
– Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của khách hàng.
– Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng,… nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo (nếu có).
– Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng (nếu có); xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn (nếu có);


3. Thời gian lưu trữ thông tin:


Đối với thông tin cá nhân saigonhoaxa.com.vn chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về info.stjc@gmail.com


4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:


CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HOẢ XA
Địa Chỉ: 275C Phạm Ngũ Lão, P. Pham Ngũ Lão, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 38 377 660 – Fax: (028) 38 369 031
Website: www.saigonhoaxa.com.vn
Email: info.stjc@gmail.com


5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn:


STJC sẽ thu thập thông tin khách hàng qua trang liên hệ của website hoặc qua email liên hệ gửi về hộp mail của chúng tôi: info.stjc@gmail.com hoặc qua số điện thoại của các chi nhánh trực thuộc hiển thị trên website. Bạn có thể liên hệ địa chỉ email cùng số điện thoại trên để yêu cầu STJC chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình (nếu có).


6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:


Quan điểm của saigonhoaxa.com.vn về việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật. Chúng tôi cam kết:
(1) không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác;
(2) chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp được nêu ở mục 2: Phạm vi sử dụng thông tin hoặc khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.
Chúng tôi hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi.
Trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của saigonhoaxa.com.vn xin vui lòng liên hệ qua số hotline:

0913.636.025
hoặc email: info.stjc@gmail.com


HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná