Quan hệ Cổ đông

CBTT: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021

SHX ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2021
Ngày 07/3/2022, CTCP Sài Gòn Hỏa xa ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Tải file tại đây.

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná