Quan hệ Cổ đông

CBTT: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 2

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 2
Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 2:
- Thời gian: 14h00’ ngày 28/11/2022.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty, 275C Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
- Nội dung họp: Vẫn giữ nguyên nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 1.   
- Tài liệu họp: Được được đăng tải trên mục “Quan hệ cổ đông” của website Công ty tại địa chỉ: http://saigonhoaxa.com.vn/?/investors.html


Tải file:
- Giấy ủy quyền 2022 (mẫu tham khảo).


Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná