Quan hệ Cổ đông

CBTT: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020

SHX ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020
Ngày 04/9/2020, Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Tải file tại đây.

Thông tin khác:


HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná