Quan hệ Cổ đông

CBT: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công tyCP Sài Gòn Hỏa xa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổsung nội dung, cách thức họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử vào Quy chế nộibộ về quản trị công ty.

Tài liệu tải tại đây.

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná