Quan hệ Cổ đông

CBTT: Công văn của Sở KH&ĐT Tp.HCM v/v gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Công văn của Sở KH&ĐT Tp.HCM v/v gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
Ngày 24/02/2020, CTCP Sài Gòn Hỏa xa nhận được công văn số 1117/ĐKKD-THKT ngày 20/02/2020 của Sở KH&ĐT TP.HCM về việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

File đính kèm: Công văn 1117/ĐKKD-THKT của Sở KH&ĐT TP.HCM

Thông tin khác:


HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná