Quan hệ Cổ đông

CBTT: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2019

Ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2019
Ngày 06/9/2019, Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Tải file tại đây

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná