Quan hệ Cổ đông

CBTT: Hết hạn giấy phép phân phối thuốc lá

Hết hạn giấy phép phân phối thuốc lá 
Kể từ ngày 10/5/2019, Giấy phép của Bộ Công thương cho phép Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa được phân phối sản phẩm thuốc lá của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn hết hạn (Giấy phép có giá trị đến hết ngày 09/5/2019)

Thông tin khác:


HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná