Quan hệ Cổ đông

CBTT: Công văn của Sở KH&ĐT TP.HCM v/v gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Công văn của Sở KH&ĐT TP.HCM v/v gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên 2019
Ngày 18/3/2019, Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa nhận được công văn số 1275/ĐKKD-THKT ngày 15/03/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh về việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Thông tin khác:


HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná