Quan hệ Cổ đông

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn ngày 28/12/2018

Cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
Vui lòng xem tại đây. 

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná