Quan hệ Cổ đông

CBTT: SHX nhận được quyết định xử phạt của Cục thuế TP.HCM

Quyết định xử phạt của Cục thuế TP.HCM

Ngày22/11/2018, Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa nhận được Quyết định của Cục thuế TP.Hồ Chí Minh về việc xửphạt vi phạm hành chính về thuế do nộp chậm tờ khai thuế.


Tải file tại đây.


Thông tin khác:


HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná