Quan hệ Cổ đông

CBTT: Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

SHX họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa công bố thông tin về việc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 như sau:

-               Thời gian họp: 9h00’ ngày 27 tháng 11 năm 2018;

-               Địa điểm họp: Khách sạn Liberty Sai Gon Parkview, 265Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.Hồ Chí Minh;

-               Nội dung: Bầu bổ sung thành viên HĐQT; xem xét, giảiquyết nội dung cổ đông Nguyễn Bá Linh yêu cầu theo văn bản ngày 12/9/2018.

-               Tài liệu họp: Được gửi tới từng cổ đông và đăng tảitrên website Công ty tại địa chỉ:http://www.saigonhoaxa.com.vn/?/investors.html.


File đính kèm:

- Tài liệu họp;

- Đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT;

- Sơ yếu lý lịch dành cho ứng viên HĐQT.
Thông tin khác:


HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná