Quan hệ Cổ đông

CBTT: SHX không còn độc quyền bao tiêu sản phẩm Era Tiger Tím

SHX không còn độc quyền bao tiêu thuốc lá điếu Era Tiger Tím

Từ năm 2012, Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa (SHX) độc quyền bao tiêu sản phẩm thuốc lá điếu Era Tiger Tím. Tuy nhiên, từ tháng 7 năm 2018, Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn tổ chức phân phối thuốc lá Era Tiger Tím nên SHX không còn được độc quyền bao tiêu mặt hàng này.

Thông tin khác:


HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná