Quan hệ Cổ đông

CBTT: Kết luận thanh tra thuế

Công ty nhận được kết luận thanh tra thuế

- Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa nhận được kết luận thanh tra thuế của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh. Chi tiết theo bản kết luận thanh tra thuế đính kèm;

- Nguyên nhân xảy ra sự kiện: Quyếttoán thuế năm 2017;

- Biện pháp khắc phục: Thực hiện theo yêu cầu và kiến nghị của cơ quan thuế.


Download Kết luận thanh tra thuế tại đây.

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná