Quan hệ Cổ đông

CBTT: Quyết định xử lý vi phạm về thuế

Quyết định xử lý vi phạm về thuế.

Ngày 24/11/2017, Công ty nhận được Quyết định số 5537/QĐ-CT ngày 20/11/2017 của Cục Thuế TP.HCM về việc xử lý vi phạm về thuế.

Xem file đính kèm tại đây


Thông tin khác:


HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná