Quan hệ Cổ đông

CBTT: Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

SHX họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 29/3/2017 tại TP.HCM 

Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa tổ chức họp ĐHĐCĐ như sau:

-      Thời gian: 9h00 ngày 29/3/2017;

-      Địa điểm: Khách sạnLiberty SaiGon Parkview, 265 Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM;

-      Tài liệu họp: Được gửi tới từng cổ đông và được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: http://saigonhoaxa.com.vn/?/investors.html