Quan hệ Cổ đông

CBTT: Ngày giao dịch đầu tiên

Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu SHX
Vui lòng xem file đính kèm. 

Thông tin khác:


HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná