Quan hệ Cổ đông

CBTT v/v đăng ký giao dịch tại HNX

Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa công bố thông tin về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu tại HNX

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 Căn cứ Quyết định số 615/QĐ-SGDHN ngày 30/9/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu, Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa trân trọng công bố thông tin về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎAXA

2. Địa chỉ trụ sở chính: 275C Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm NgũLão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

3. Điện thoại: 08.38377660         

4. Fax: 08.38369031

5. Website: www.saigonhoaxa.com.vn

6. Giấy CN ĐKDN số 0300481625 do Sở KH&ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/01/2005, thay đổi lần thứ 8 ngày 26/01/2016

II. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa

2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

3. Mã chứng khoán: SHX

4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

5. Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch:  1.720.000 cổ phiếu

(Một triệu bảy trăm hai mươi nghìn cổ phiếu)

6. Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 17.200.000.000 đồng

(Mười bảy tỷ hai trăm triệu đồng)

Trân trọng thông báo.


Tải file tại đây

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná