Quan hệ Cổ đông

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

SHX tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 vào ngày 01/4/2016
Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa trân trọng kính mời các quý vị cổ đông của Công ty tới tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 12 - năm 2016.
Thời gian tổ chức: 9h00, thứ sau (cả ngày) ngày 01/4/2016
Địa điểm: Lần 2, Khách sạn Quê hương 4 (Liberty SaiGon Parkview), 265 Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Chương trình họp và Tài liệu Đại hội được gửi tới từng quý vị cổ đông và đăng tải trên website của Công ty.
Quý vị cổ đông vui lòng click vào đây để tải tài liệu Đại hội.
Trân trọng kính mời!
Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa.

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná