Quan hệ Cổ đông

Thông báo đổi mẫu sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký CK tập trung

Đổi mẫu Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký CK tập trung

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa

 Để chuẩn bị cho việc đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu UPCoM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa trân trọng thông báo đến Quý cổ đông như sau:

1.       Để phục vụ cho việc đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung, Công ty sẽ tiến hành đổi mẫu Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần mới. Quý cổ đông nào chưa nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần xin vui lòng mang chứng minh nhân dân (bản chính) tới trụ sở chính của Công ty để nhận. Quý cổ đông nào đã nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần trước ngày 01/12/2015 xin vui lòng mang theo Số chứng nhận sở hữu cổ phần (bản chính) và chứng minh nhân dân (bản chính) đến trụ sở chính của Công ty trong giờ hành chính để tiến hành đổi sang sổ mới.

2.       Thời gian chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký: 17 giờ 00 phút ngày 15/12/2015.

3.       Quý cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần hoặc cần cập nhật/điều chỉnh thông tin cổ đông do có thay đổi hoặc có sai sót thông tin về họ tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp chứng minh nhân dân, vui lòng đến trụ sở chính của Công ty làm thủ tục trước 17 giờ 00 phút ngày 15/12/2015.

Công ty lưu ý trường hợp cổ đông có số chứng minh nhân dân đã hết hạn sử dụng (quá 15 năm kể từ ngày cấp), cổ đông vui lòng cập nhật cho Công ty thông tin số chứng minh nhân dân, ngày cấp đã thay đổi. Trường hợp cổ đông không thông báo với Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 15/12/2015, Công ty sẽ sử dụng thông tin do cổ đông đã cung cấp để đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Trong quá trình lưu ký cổ phiếu sau khi Công ty cổ phần Sài Gòn Hỏa xa đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán, nếu cổ đông muốn điều chỉnh thông tin của mình, vui lòng liên hệ với công ty chứng khoán nơi mở tài khoản hoặc liên hệ lại với Công ty để được hướng dẫn điều chỉnh.

4.       Địa điểm nhận sổ, làm thủ tục đổi mẫu sổ, chuyển nhượng cổ phần, cập nhật thông tin cổ đông:

-         Trụ sở chính Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa

-         Địa chỉ: 275C Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

-         Tel: 08.38377660

-         Liên hệ: Ông Lưu Văn Kiên – Thư ký HĐQT

Khi đến nhận sổ, Quý cổ đông vui lòng mang chứng minh nhân dân (bản chính).

Khi đến làm thủ tục đổi mẫu sổ, chuyển nhượng cổ phần, cập nhật thông tin cổ đông, Quý cổ đông vui lòng mang theo chứng minh nhân dân (bản chính) và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần bản chính (nếu đã nhận sổ).

5.       Sau thời điểm chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký, Công ty sẽ dừng làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho đến khi cổ phiếu của Công ty chính thức được đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM. Công ty sẽ không giải quyết cũng như không chịu trách nhiệm về các chuyển nhượng cổ phần của Công ty diễn ra sau 17h00 ngày 15/12/2015.

6.       Sau khi chốt danh sách cổ đông, Công ty sẽ tiếp tục hoàn tất các thủ tục khác để lưu ký, đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)

Trần Vĩ Đường

Thông tin khác:


HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná