Quan hệ Cổ đông

CBTT: Ký hợp đồng kiểm toán BTCT năm 2015

Ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2015
Ngày 28/11/2015, Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, địa chỉ: 02 Trường Sơn, P.2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná