Quan hệ Cổ đông

Mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 được tổ chức vào ngày 30/5/2014

Hộiđồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa trân trọng thông báo vềviệc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐH) lần thứ 10 - năm 2014 nhưsau:

1.      Thời gian tổ chức ĐH: 08h30’thứ 6, ngày 30 tháng 5 năm 2014.

2.      Địa điểm tổ chức ĐH: 275CPhạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.

3.      Nội dung:

·      Báo cáokết quả SXKD 2013;

·      Phươnghướng nhiệm vụ năm 2014;

·      Báo cáocủa Ban kiểm soát;

·      Phânphối lợi nhuận năm 2013;

·      Tăng vốnđiều lệ;

·      Chủ tịchHội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty.

4.    Thànhphần tham dự ĐH: HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cổ đôngcó tên trong danh sách chốt ngày 01/4/2014.

Nhữngcổ đông không thể tham dự ĐH có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủyquyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm).

 Tài liệu ĐH được gửi kèm theo thông báo này vàđồng thời được đăng tải tại www.saigonhoaxa.com.vn  trước 07 ngày tổ chức ĐH.

5.     Tất cảcác ý kiến đóng góp, tài liệu, Giấy ủy quyền xin vui lòng gửi về:

Ông LưuVăn Kiên – Thư ký HĐQT
      Địachỉ: 275C Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
      Điệnthoại: 08.38377660

Trân trọng thông báo.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

(đã ký)
Trần Vĩ Đường

Download: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2014


Thông tin khác:


HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná