Chi nhánh và các đơn vị trực thuộc

Trung tâm Dịch vụ Thương mại

Địa chỉ:
Điện thoại: 08 3821 3465   Fax: 08 3821 3466
Email: tradecenter@saigonhoaxa.com.vn
STJCChuyên kinh doanh, buôn bán thuốc lá điếu sản xuất trong nước, mua bán nông sản, lâm sản, mua bán hàng công nghệ phẩm, thực phẩm chế biến, mua bán rượu bia, nước giải khát với phương châm chúng tôi là “thân thiết- thân thiết hơn nữa”.
Bảng giá sản phẩm và các dịch vụ liên quan (cập nhật sau).
Liên hệ:
Trung tâm Dịch vụ Thương Mại
Địa chỉ: 50/8 Bến Chương Dương, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM.
Điện thoại:  (84) 08 821 3465                         Fax: (84) 08 821 3466
Email: tradecenter@saigonhoaxa.com.vn

HỖ TRỢ

  •  (08)3836 7640 ĐL vé tàu hỏa
  •  (08)3526 2791 VP Vận tải 1
  •  (08)3526 2792 VP Vận tải 2
  •  (08)3526 2793 VP Vận tải 3
  •  (08)3837 7660 VP STJC 275C
  •  (08)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (08)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (063)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (068)3761 320 KS Cà Ná
  • IT-Support