Chi nhánh và các đơn vị trực thuộc

Khách sạn ĐS Nha Trang

Địa chỉ: 17 Thái Nguyên, Phường Phước Tân, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 08 38377 660   Fax: 08 38369 031
Email: sales@saigonhoaxa.com.vn
STJC

Hiện Khách sạn Đường sắt Nha Trang đang trong quá trình xây dựng, xin quý khách vui lòng liên hệ sau.

Trân trọng cảm ơn!

Khách sạn ĐS Nha Trang

Khách sạn ĐS Nha Trang

Khách sạn ĐS Nha Trang

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  ((028)3836 7640 Vé tàu hỏa
  •  (028)3526 4122 VP Vận tải 1
  •  (028)3526 0805 VP Vận tải 2
  •  (028)3526 2793 VP Vận tải 3
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná